Teplo

Potřeba tepla je dobře známa všem, kteří již na vlastní kůži zažili podchlazení, případně dokonce omrzliny.Zde je nutno se pozastavit. Zatímco laikovi se může zdát, že omrzlina je mnohem horší, než podchlazení, člověku vzdělanému, nebo alespoň poučenému, případně se zdravým selským rozumem musí být hned jasně patrné, že to tak docela jedno není. Proč, Protože omrzlina je vlastně místní odumírání tkáně, zasažené nízkou teploto. Dochází nejdříve ke snížení prokrvení, později ale až k nekróze. Ta pak má za důsledek nutnost chirurgického řešení. Zpravidla se postižená tkáň musí odstranit chirurgicky.

Zima

Naproti tomu podchlazení ohrožuje celkově organismus. Je to snížení celkové teploty těla pod hranici nutnou k fungování organismu. Doma lze nebezpečí obou případů v zimě odstranit tím, že máme připravena krbová kamna a palivové dříví plus sirky.