Koeficient teplené prostupnosti

Výměna starých oken za nová dřevěná okna znamená velkou úsporu, protože dobře těsnící a izolující okna vám ušetří energie za vytápění. Náklady za vytápění se mohou snížit až od 30 nebo 40%. Nová okna mají nižší požadavky na údržbu, a jsou velice pohodlná při užívání a manipulaci.
Moderní dřevěná okna jsou osazena izolačními kvalitními skly, která bývají dvojitá, nebo dokonce i trojitá. Taková skla mají nízkou tepelnou prostupnost, a celkově okna výborně tepelně i akusticky izolují. Ven se tak nedostane cenné teplo, a dovnitř zase hluk zvenčí.

Koeficient teplené prostupnosti

Dřevěná okna jsou osazena skly s co nejnižší tepelnou propustností. Koeficient tepelné prostupnosti uvádí, kolik tepla unikne určitou plochou skla. Čím je nižší, tím je sklo kvalitnější a lépe izoluje.